(+66) 084-6495505     sales@kernelconsulting.com

หน้าแรก   >   SAP Business One


SAP Business One

SAP Business One ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กโดยเฉพาะ โดยมีความสมบูรณ์ในตัว เป็นหนึ่งเดียว ขยายได้ ลํ้าหน้า ในราคาที่เข้าถึงได้

ขอ Demo

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วย โซลูชันของSAP

แบบฟอร์มนี้รวบรวมรายละเอียดการติดต่อข้อมูลของท่าน โดยท่านได้อนุญาตให้เราสามารถใช้ข้อมูลของท่านในรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว


สมบูรณ์

ประกอบด้วยฟังก์ชั่นที่จำเป็นทั้งหมดของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ระบบบัญชีการเงิน, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), การจัดซื้อ, การขาย, การตลาด, การบริหารคลังสินค้าและอื่น ๆ ระบบมีการแสดงผลที่สมบูรณ์และช่วยให้การจัดการต่างๆ ง่ายขึ้น ทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพ


เป็นหนึ่งเดียว

งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดถูกรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการตั้งค่า การใช้งาน และระบบยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเฉพาะด้านได้ โดยสามารถจะเลือกใช้จากแพ็คเกจมาตรฐานหรือใช้ร่วมกับโปรแกรมที่ประยุกต์เพิ่มเติม (APIs)


ขยายได้

มีแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นรองรับ 41 localizations และมีภาษาให้เลือกใช้ถึง 27 ภาษา ทั้งยังมีบริษัทพันธมิตรของ SAP ทำการพัฒนาโซลูชั่นที่มีความเฉพาะเจาะจงในด้านต่างๆ เพิ่มเติมอีกมากกว่า 500 ผลงาน


ล้ำหน้า

มีการรายงานผลแบบ real-time สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ช่วยให้คุณเป็นผู้นำในการแข่งขันทางธุรกิจ


ราคาเข้าถึงได้

สามารถเลือกใช้ระบบมาตรฐานเริ่มต้นจากผู้ใช้งาน 2-3 คน แล้วปรับเพิ่มตามความเหมาะสมกับองค์กรที่เติบโตขึ้น หรือเลือกใช้ starter package ที่ทำงานได้รวดเร็ว ราคาถูก และรองรับการใช้งานสูงสุดได้ถึง 5 คนภาพรวม

SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่สามารถจัดการธุรกิจได้อย่างครอบคลุม ในราคาที่เข้าถึงได้ ระบบจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้หลายด้าน ทั้งด้านการเงิน การบัญชี, งานขาย, ลูกค้าสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านอื่นๆ ด้วยฟังก์ชั่นที่มีอยู่ทำให้สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ ได้ ด้วยการทำงานและจัดเก็บที่เป็นระบบ และช่วยผลักดันในการเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจ


คุณสมบัติหลัก

 • บัญชีและการเงิน
  การจัดการด้านระบบบัญชี การบันทึกรายการบัญชี, บันทึกบัญชีแยกประเภท,
  จัดเก็บงบประมาณและบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

 • การขายและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  การจัดการกระบวนการขายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงานขาย มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและรองรับการบริการหลังการขาย

 • กระบวนการจัดซื้อ
  ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

 • สินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
  การจัดการสินค้าคงคลัง การเคลื่อนไหวระหว่างคลังสินค้า การติดตามและบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้า

 • รายงานและการบริหารข้อมูล
  สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจ มีรายงานมาตรฐานหลายแบบให้เลือกใช้


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถใช้เวลาของคุณไปกับการเติบโตทางธุรกิจ การดำเนินงานมีความคล่องตัว รับทราบรายละเอียดของงานแบบวันต่อวัน

 • การตอบสนองที่รวดเร็ว ตอบรับตามความต้องการของลูกค้า โดยการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

 • กำจัดข้อมูลที่ซํ้าซ้อนและผิดพลาด ระบบที่เป็นหนึ่งเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดความล่าช้าและเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคง

 • เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า มีการจัดเก็บข้อมูลในแหล่งเดียวกัน ที่ทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารและการจัดทำสัญญาการขาย

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี เพิ่มความก้าวหน้าในเวลาที่สั้นขึ้น โดยระบบสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการดูแลรักษาและง่ายต่อการฝึกอบรมการใช้งาน


ทั้งนี้นอกจาก SAP Business One มีให้คุณเลือกใช้ตั้งแต่ starter package ระบบ SAP B1 for SAP HANA และ SAP Business one Cloud ให้คุณได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้โดยขอ Demo

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วย โซลูชันของSAP

แบบฟอร์มนี้รวบรวมรายละเอียดการติดต่อข้อมูลของท่าน โดยท่านได้อนุญาตให้เราสามารถใช้ข้อมูลของท่านในรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว