(+66) 084-6495505     sales@kernelconsulting.com

หน้าแรก   >   SAP Business One on HANA


SAP Business One on HANA

เริ่มต้นจัดการธุรกิจ SME ของท่านให้ง่ายขึ้นด้วย SAP Business One HANA โดย SAP Business One HANA Solution ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานธุรกิจของท่านเชิงลึกแบบ Real Time เพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และความสามารถในการตัดสินใจ ด้วยราคาที่ท่านสามารถเป็นเจ้าของได้


ขอ Demo

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วย โซลูชันของSAP

แบบฟอร์มนี้รวบรวมรายละเอียดการติดต่อข้อมูลของท่าน โดยท่านได้อนุญาตให้เราสามารถใช้ข้อมูลของท่านในรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อดี


ลดความซับซ้อนในการทำงาน

SAP HANA on Cloud คือแอปพลิเคชั่นแพลฟอร์มเดียวที่มีความสามารถลดความซับซ้อนของการประมวลผลข้อมูลต่างๆแบบ Real Time ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น และลดเวลาการทำงานของ IT และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


สามารถทำงานได้ทุกที่

SAP HANA on Cloud สามารถปรับปรุงข้อมูลหลักของท่านให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยท่านสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชั่นมากว่า 1,000 รายการ จาก 13 leading vendors โดยท่านยังสามารถกำหนดความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นการทำงานแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ


ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริง

SAP HANA On Cloud ช่วยเพิ่มผลกำไรในการทำธุรกิจของท่าน มาเริ่มต้นการเรียนรู้ในการทำให้ธุกิจของท่านเติบโตโดยมีผลประกอบการ ROI ภายใน5 ปี เพิ่มมากขึ้นถึง 575% ในขณะที่มีการเพิ่มนวัตกรรม และต้นทุนการจัดการข้อมูลลดลงขีดความสามารถในการทำงานของ


การปรับเปลี่ยนการจัดการของฐานข้อมูล

ดำเนินการธุรกิจของท่านให้ง่ายขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มที่รวมฐานข้อมูลแบบเดียวกันทั้งหมดที่มีทันความสมัยและมีความปลอดภัย


การใช้ประโยชน์จาก Analytics ขั้นสูง

มีการประมวลผลข้อมูลธุกิจของท่านขั้นสูง โดยมีการนำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard ข้อความ กราฟ และอื่นๆที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ


ประมวลผลข้อมูลในหน่วยความจำ

มีการวิเคราะและประมวลผลข้อมูลของท่านแบบตัวอย่างทดลองและแบบของจริง

มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้อย่างต่อเนื่อง

มีแอปพลิเคชั่นที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบผสมผสานเพื่อทำให้การทำธุรกรรมต่างๆมีความง่ายขึ้นโซลูชั่นหลักในการทำงาน


การประมวลผลในหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยี SAP HANA On Cloud นั้นรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพ ประเมินผลได้เร็วและแม่นยำมากขึ้นขึ้น และทำให้การติดต่อธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับท่าน


มีการแสดงข้อมูลแบบ Dashboard ที่มีประสิทธิภาพ

มีการรายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดแบบฝังช่วยในการปรับแต่งการวิเคราะห์ที่แพร่หลายและให้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นกับการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของคุณอย่างรวดเร็วทำให้การตัดสินใจของคุณเร็วขึ้น


หน้าที่คำสั่งของ Cockpits

หน้าที่หลักของคำสั่ง Cockpits ด้วยเทคโนโลยี HRML 5 นั้นสร้างประสบการณ์ใหม่ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การขาย และการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สามารถปรับแต่งชุดคำสั่งโปรแกรม Widgets Gallery ได้อย่างง่ายดาย

แอปพลิเคชั่นของ SAP Fiori นั้นมอบประสบการณ์ให้ผู้ใช้สามารถจัดการ ปรับแต่งการทำงาน KPI ในชุดคำสั่งโปรแกรม Widgets Gallery ได้อย่างยอดเยี่ยม


การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกระจาย

การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบ Dashboard ทำให้ท่านสามารถทราบถึงสถานะ KPI ทำให้ท่านสามารถตัดสินใจในการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


การค้นหาระดับองค์กร

การค้นหาระดับองค์กรที่ช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน SAP Business One ได้อย่างรวดเร็ว


มีการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมพื้นฐานของ MS Excel

มีการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลโดยใช้โปรแกรมพื้นฐานของ Microsoft Excel ทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถออกแบบรายงานแบบง่ายดาย


มีการคาดการณ์ข้อมูลสถิติแบบชาญฉลาด

มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ผลลัพธ์แบบ What-if-analysis ทำการให้การตัดสินใจในการทำงานนั้นง่ายขึ้น


ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงการขายที่เพิ่มมากขึ้น

ท่านสามารถทราบถึงสถานะของสินค้าคงคลัง ทำให้ง่ายต่อการคาดการณ์ในการสั่งซื้อ รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนได้ ทำให้ง่ายต่อการจัดการวางแผนสินค้าคงคลังและการขายเพิ่มมากขึ้น


ขอ Demo

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วย โซลูชันของSAP

แบบฟอร์มนี้รวบรวมรายละเอียดการติดต่อข้อมูลของท่าน โดยท่านได้อนุญาตให้เราสามารถใช้ข้อมูลของท่านในรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว