(+66) 084-6495505     sales@kernelconsulting.com

หน้าแรก   >   ระบบขายหน้าร้าน


ระบบขายหน้าร้าน

K-POS คือระบบที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจค้าปลีกและส่งของคุณ


ภาพรวม

K-POS เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งที่ เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง พัฒนามาเพื่อรองรับระบบงานขายหน้าร้านสำหรับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโดยเฉพาะ เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นงานที่ใช้ได้จริงและสามารถทำงานควบคู่ไปกับระบบฝากขาย K-Consignment และ SAP Business One ได้อย่างไร้รอยต่อ

K-POS รองรับระบบงานขายทั้งหน้าร้านและหลังร้าน รวมทั้งการบริหารจุดขาย (POS) ช่วยในการจัดเก็บประวัติงานขาย การจัดการสินค้า และยังสามารถตรวจสอบสินค้าขายดีหรือสินค้าที่มียอดขายตํ่า เพื่อจัดการสินค้าคงเหลือให้เพียงพอและมีปริมาณเหมาะสมกับความต้องการ สนับสนุนนโยบายการกำหนดราคาหรือสร้างโปรโมชั่นสินค้า เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย ระบบ K-POS จะช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณสมบัติหลัก

  • เป็นโปรแกรม POS ที่กำหนดโปรโมชั่นได้หลายรูปแบบ เช่น ซื้อ 2 แถม 1,ตั้งแต่ชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปซื้อได้ในราคาพิเศษ เป็นต้น

  • ตรวจสอบประวัติ Serial number ของสินค้าได้

  • สามารถใช้งานร่วมกับระบบ K-Consignment

  • มีระบบกระจายสินค้าและสามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขาได้

  • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสาขากับสำนักงานใหญ่ โดยรองรับทั้งแบบ Offline และ Online(Real time)

  • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อทำการบันทึกรายการกับระบบบัญชี (ERP) เช่น SAP B1

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เข้าใจความต้องการของลูกค้า มีรายงานหลากหลาย เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการส่งเสริมยอดขาย

  • หน้าจอออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน สร้างความรวดเร็วในการรับชำระ

  • ช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน หรือการส่งต่อข้อมูลระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

  • มีระบบการจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ


หากคุณอยู่ในธุรกิจค้าปลีก และต้องการระบบบัญชีและค้าปลีกหรือค้าส่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้โดย