(+66) 084-6495505     sales@kernelconsulting.com

หน้าแรก   >   การผลิต


การผลิต

be.as เป็นระบบ MRP ที่ใช้งานร่วมกับ SAP Business One ที่สามารถทำงานประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลด้านการผลิตสำหรับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง


ภาพรวม

be.as เป็นโซลูชั่น MRP ที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลด้านการผลิต ซึ่งทำงานสอดประสานกับ SAP Business One พัฒนาขึ้นโดย beas group ag ประเทศเยอรมนี

be.as ได้รับการออกแบบมาให้รองรับการกับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลทางธุรกิจให้ได้รับการจัดเก็บที่รวดเร็วและสะดวกในการค้นหาแล้ว ยังมีรายงานและเอกสารเพื่อใช้ในการพิจารณาหรือตัดสินใจให้ในแต่ละแผนก เช่น งานขาย, จัดซื้อ หรือ ผลิตเป็นต้น ทั้งนี้โปรแกรม MRP ของ be.as เป็นระบบที่บริหารจัดการด้านการผลิตพร้อมทั้งรองรับข้อมูลต้นทุนอีกด้วย

be.as ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลตั้งแต่การกำหนดสูตรหรือสายการผลิต การวางแผนการผลิต การตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบและการจัดหาให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบนั้น มีการเก็บรายละเอียดที่เกิดจากการผลิตไปจนถึงการบันทึกต้นทุนสินค้าและบันทึกผลทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากการผลิต ทั้งนี้ยังมีเอกสารและรายงานให้เลือกใช้สำหรับพิจารณาหรือช่วยในการตัดสินใจ be.as จึงเป็นระบบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมการผลิต

คุณสมบัติหลัก

 • การจัดเก็บข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและโลจิสติกส์

 • สามารถสร้างใบสั่งผลิตจากเอกสารการสั่งซื้อได้โดยตรง

 • ระบบการบริหารวัตถุดิบในการผลิต รวมถึงระบบบริหารจัดการคำสั่งผลิต

 • การวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นและการวางแผนการผลิตอย่างละเอียด

 • สามารถวางแผนกำลังการผลิตเพื่อจัดสรรทรัพยากร (MRP) มีการแนะนำวันที่ควรเริ่มผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการ และ ปรับเปลี่ยนแผนแบบ manual ได้

 • ระบบการจองสินค้าและระบบจัดสรรสินค้า

 • ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 • รองรับกระบวนการจ้างผลิตและระบบรับต้นทุนสินค้าผ่านกระบวนการจ้างผลิตได้

 • สามารถประมาณการและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก่อนผลิตและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตได้

 • รองรับระบบบัญชีการเงินและมีการจัดเก็บต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการผลิต

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ครอบคลุมการทำงานของระบบอุตสาหกรรม และรองรับกระบวนการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า

 • สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่า โดยปรับให้เข้ากับการทำงานเฉพาะอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่เริ่มต้น

 • มีกระบวนการที่ดี และยังมีตัวเลือกให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ตลอดทั้งกระบวนการโดยใช้คำสั่งเพิ่มเติม

 • มีระบบวิเคราะห์กระบวนการการผลิต ทำให้สามารถติดตามผลของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ เช่น โครงการผลิตแบบลีน หรือโครงการเพิ่มกำไรจากการผลิต โดยใช้การกำหนด KPIs

 • ระบบมีการบูรณาการใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น SAP HANA, SAP cloud และโซลูชั่นสำหรับมือถือต่างๆ


หากคุณอยู่ในธุรกิจการผลิต และต้องการระบบบัญชีและการผลิตที่ตรงกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้โดย