แจ้งข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกลับ


แบบฟอร์มนี้รวบรวมรายละเอียดการติดต่อข้อมูลของท่าน โดยท่านได้อนุญาตให้เราสามารถใช้ข้อมูลของท่านในรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

  +66 2 672 3155-6      sales@kernelconsulting.com

- SAP Solutions -

SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์บูรณาการที่ช่วยจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของท่าน โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งองค์กร


EXPLORE NOW  

- โซลูชั่นเพื่อธุรกิจ -
- พันธมิตร -